Jasno
31°
Bratislava
Kamil
14.7.2024
Spolu so starou školou zachraňujú aj príbeh skla
Zdielať na

Spolu so starou školou zachraňujú aj príbeh skla

KOKAVA NAD RIMAVICOU / Zachránili nielen starú školu, krásnu 110. ročnú budovu, ale s ňou uchovávajú aj príbeh skla, ktorý je v regióne okolo Kokavy nad Rimavicou dôležitým historickým príbehom.

Konajú sa tu rôzne výstavy, ktoré sa týkajú skla. Napríklad aj výstava venovaná fenoménu Zlatej Zuzany – sklárskej ikony Československa, ktorú sme mali doma asi všetci a desiatky miliónov kusov sa exportovali do celého sveta. Ale v kontraste k tomu historickému, môžete v starej škole vidieť aj súčasné umenie.

Pocta Zlatej Zuzane a jej tvorcovi v Starej škole

Archív VHT

Príbeh starej školy sa začal písať na začiatku 20. storočia. 

„V roku 1911 Kokava vyhorela a s ňou vyhorela aj katolícka, evanjelická a židovská škola,“ opisuje okolnosti výstavby tejto, dnes už viac ako storočnej historickej budovy Dominik Hronec, ktorého rodina budovu odkúpila a snaží sa ju zachrániť.  

Historická fotografia žiakov školy v Kokave nad Rimavicou

Archív VHT

​Aby sa deti mali kde učiť, Rakúsko-uhorská monarchia kúpila pozemok od miestneho sklára a v roku 1913 otvorila školu pre miestne deti.

„Keď sa postavila táto škola, všetky deti z týchto troch komunít študovali v jednej budove, čo je veľmi výnimočné.“

V budove sa vyučovalo do roku 1989, naposledy tu pôsobila lesnícka škola. Rodina Hroncovcov ju kúpila v roku 2018. Spájajú ich s ňou totiž osobné spomienky.

„Moji starí rodičia tu chodili do školy, aj tu učili, dokonca tu stále žijú. Vždy, keď sme chodili okolo tejto budovy, tak starkovci mi hovorili, čo tu zažili, že si tu dali prvú pusu, aké neplechy tu robili,“ pousmeje sa Dominik Hronec pri spomienkach na zážitky starých rodičov.

Detail pôvodného zábradlia

Archív VHT

​Tým, že budova sa dlhé roky používala len ako sklad, nič sa nej neopravovalo a zachovala sa v takmer pôvodnom stave.

„Bolo to tu ako keby včera odišli študenti a učitelia.“

Znamenalo to veľa práce pri jej rekonštrukcii, ktorá stále prebieha, na druhej strane sa zachovali napríklad pôvodné okná, ktoré sa zasklievali sklom vyrobeným na mieste. 

„Tieto okná, ktoré tu sú pôvodné, sú priamo z Kokavy,“ vysvetľuje Dominik Hronec.   

Jedno z pôvodných okien Starej školy

Archív VHT

​Príbeh starej školy je aj príbehom skla, ktoré je tu v regióne silným historickým príbehom. Úžitkové a dekoračné sklo sa vyrábalo v Katarínskej Hute, Utekáči, Poltári, či Zlatne. A každý rok tu preto organizujú rôzne výstavy venované práve sklu.

„Pokračujeme v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení, konkrétne s Patrikom Illom, ktorý nám prináša tieto krásne práce,“ ukazuje na Hronec na rôzne sklenené artefakty.  

Práce študentov VŠVU

Archív VHT

​Prezentujú, či už tie najlepšie práce študentov ateliéru skla za posledných desať rokov, ale aj výsledky umeleckých sympózií.

„Ide o práce umelcov, ktorí sa venujú iným druhom umenia, ale v podstate si skúšajú voľnú tvorbu v práci skla.“

Stará škola a výstava nového skla

Archív VHT

​Prepájajú to však aj s históriou. Minulý rok pripravili výstavu o fenoméne Zlatej Zuzany.

„Vyrábala sa päť kilometrov od Kokavy, v obci Zlatno. A je venovaná aj vynálezcovi Zlatej Zuzany, pánovi Staníkovi. Na otvorenie prišli aj jeho potomkovia. Bola to až taká ikona, sklárska ikon, nielen na Slovensku, ale v celom svete.“

Zlatá Zuzana

Archív VHT

Príbeh starej školy v Kokave ukazuje, že záchranou historickej budovy nezachraňujeme len tie tehly, okná, dlažbu, či staré zábradlie. Zachraňujeme celý jej príbeh.

„Cez ňu prešlo stovky, možno až tisícky detí, ale aj učiteľov, každý má nejakú spomienku na túto budovu,“ uzatvára prehliadku starej školy Dominik Hronec.

 

Súvisiace články

Najčítanejšie